Upphävd författning

Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Version: 2009:1246

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2009:1246
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun skall lämna ersättning för somatisk långtidssjukvård, somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård enligt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (1995:1502).

[S2]Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. Förordning (1995:1502).

2 §  Ersättningen skall lämnas till det landsting där patienten vårdas. Om somatisk långtidssjukvård eller psykiatrisk vård har anordnats vid en enskild vårdinrättning på uppdrag av ett landsting, skall ersättningen för vården lämnas till det landsting som givit uppdraget.

3 §  För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersättning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2010 med följande belopp.

LandstingKronor per påbörjat vårddygn
Stockholms läns landsting2 895
Södermanlands läns landsting2 125
Östergötlands läns landsting1 896
Jönköpings läns landsting2 400
Kalmar läns landsting2 665
Skåne läns landsting2 941
Hallands läns landsting3 229
Värmlands läns landsting2 081
Örebro läns landsting
– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro2 113
– för vårdplats på Karlskoga lasarett2 355
– för vårdplats på Lindesbergs lasarett2 124
Dalarnas läns landsting2 317
Gävleborgs läns landsting2 191
Västernorrlands läns landsting2 315
Västerbottens läns landsting
– för vårdplats på Lycksele lasarett2 558
Norrbottens läns landsting2 477

[S2]För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.

[S3]Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård. Förordning (2009:1246).

4 §  Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso- och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år 2010, lämnas med

 1. 4 076 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
 2. 2 941 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
 3. 3 457 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.

[S2]Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp.

[S3]I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 2 941 kronor för varje vårddygn.

[S4]För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. Förordning (2009:1246).

5 §  Skatteverket skall under oktober månad varje år lämna regeringen underlag för omräkning av beloppen enligt 3 och 4 §§. Underlaget skall innehålla uppgift om den beräknade procentuella förändringen av skatteunderlaget för det innevarande året jämfört med året dessförinnan dels för riket, dels för varje landsting. Förordning (2005:1182).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1217) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser 1992.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1346) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser åren 1992 och 1993.
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:273) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1520) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1502) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1461) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1211) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1632) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1216) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1328) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1122) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:984) om ändring i förordningen(1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:953) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommuneras betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1120) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1252) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1182) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1406) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:1234) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:42) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för betalningsansvar som avser tid från och med den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:1246) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1647) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1144) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:693) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:998) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:109) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1377) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:752) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:1063) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1131) om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Omfattning
upph.