Upphävd författning

Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten

Version: 2006:882

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-10-17
Ändring införd
SFS 1991:1340 i lydelse enligt SFS 2006:882
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning till sökanden för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse sökandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen skall bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundrafyrtio kronor i mål om betalningsföreläggande och trehundrasjuttiofem kronor i mål om handräckning. Förordning (2006:882).

2 §  Ersättning till svaranden för kostnader i mål om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse svarandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen skall bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundrasjuttiofem kronor. Förordning (2006:882).

3 §  I mål som anges i 1 § får ersättning dessutom avse ansöknings- och expeditionsavgifter samt registreringsbevis, om sådant bevis har behövts. Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för delgivningskostnader, för översättning av inlagor eller andra handlingar samt för kopior, i den utsträckning antalet sådana överstiger tjugofem.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1996:939) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996 och tillämpas i mål där talan väcks efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (2003:577) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003 och tillämpas i mål där talan väcks efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2006:882) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2013:1065) om upphävande av förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten

Omfattning
upph.