Upphävd författning

Förordning (1991:1396) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1047) om

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-10-31
Ändring införd
SFS 1991:1396
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön skall lämnas till försäkringskassan samt att uppgifterna får lämnas med automatisk databehandling.

Ändringar

Förordning (1991:1396) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.