Förordning (1991:1515) om medelvärde för år 1991 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991:1515
Ikraft
1991-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 188 300 kronor för år 1991.

Ändringar

Förordning (1991:1515) om medelvärde för år 1991 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1991-01-01