Förordning (1991:1742) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1742
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados skall träda i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas
  1. beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs den 1 januari 1992 eller senare till person med hemvist utomlands, och
  2. beträffande andra skatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1992 eller senare.
Avtalet träder i kraft den 29 december 1991.

Ändringar

Förordning (1991:1742) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

    Ikraftträder
    1992-01-01