/r1/ Förordning (1991:713) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet */-k//n1/;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-07-08
Ändring införd
SFS 1991:713
Ikraft
1990-01-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer att det belopp, som avses i 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 250 kronor för år 1990.

Ändringar

Förordning (1991:713) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1990-01-01