Förordning (1991:89) om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
SFS 1991:89
Ikraft
1990-01-01
Tidsbegränsad
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 179 100 kronor för år 1990.

Ändringar

Förordning (1991:89) om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

Ikraftträder
1990-01-01