Upphävd författning

Riksrevisionsverkets föreskrift (1992:106) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-03-04
Ändring införd
SFS 1992:106
Ikraft
1992-03-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I artikel 1.1 (b) i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling finns en värdegräns angiven på 130 000 särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR) hos internationella valutafonden. Denna värdegräns skall enligt förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling tillämpas av vissa myndigheter.
Riksrevisionsverket föreskriver att värdegränsen skall motsvaras av 1 059 500 svenska kronor och gälla t. o. m. den 31 december 1993.

Ändringar

Riksrevisionsverkets Föreskrift (1992:106) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling

Ikraftträder
1992-03-18

Ändring, SFS 1997:631

    Omfattning
    upph.