Upphävd författning

Förordning (1992:1085) om utförsel av ekologiskt framställda produkter m. m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992:1085
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter som behövs för att ekologiskt framställda produkter skall kunna exporteras till länder som ställer särskilda krav vid införsel av sådana produkter.

2 §  Jordbruksverket får överlämna till organisation eller annan sammanslutning (godkända kontrollorgan) att kontrollera att produktionen sker i överensstämmelse med Jordbruksverkets föreskrifter.

[S2]Beslut om överlämnande som avses i första stycket får återkallas.

3 §  Jordbruksverket utövar tillsyn över godkända kontrollorgan.

4 §  På grundval av uppgifter från ett godkänt kontrollorgan får Jordbruksverket utfärda bevis om att produkter framställts i överensstämmelse med verkets föreskrifter.

5 §  Jordbruksverket får föreskriva att särskilda avgifter får tas ut för kontrollen och i ärenden enligt denna förordning.

6 §  Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten.

Ändringar

Förordning (1992:1085) om utförsel av ekologiskt framställda produkter m.m.

Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1995:702

    Omfattning
    upph.