/r1/ Förordning (1992:1172) om ränta på studielån för år 1993;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1172
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall utgå på studielån till 8,7 procent för år 1993.

Ändringar

Förordning (1992:1172) om ränta på studielån för år 1993

    Ikraftträder
    1993-01-01