Upphävd författning

Lag (1992:1330) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1330
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med avvikelse från 2 § lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift bemyndigas regeringen att för budgetåret 1992/93 disponera 3 miljarder kronor från Arbetslivsfonden.

Ändringar

Lag (1992:1330) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (2000:1352) om upphävande av lagen (1992:1330) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
upph.