Upphävd författning

Förordning (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1454
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Handels- och föreningsregister skall föras hos Patent- och registreringsverket för de län som framgår av följande förteckning.
______________________________________________________________________ Län ______________________________________________________________________ Stockholms Västernorrlands Blekinge Uppsala Gotlands Älvsborgs Malmöhus Gävleborgs Hallands Södermanlands Kopparbergs Örebro Västerbottens Skaraborgs Jämtlands Kalmar Kronobergs Kristianstads Göteborgs och Bohus Jönköpings Värmlands Östergötlands Västmanlands Norbottens ______________________________________________________________________ Förordning (1994:1315).

Ändringar

Förordning (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (1993:311) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:990) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1993:1024) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1993:1084) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1993:1150) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1993:1293) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:5) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1994:21) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:80) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:156) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1994:299) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1994:689) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1204) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-09-01

Förordning (1994:1240) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1315) om ändring i förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1998:182) om upphävande av förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket

  Omfattning
  upph.