Upphävd författning

Förordning (1992:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1498
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt lagen (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 190 600 kronor vid 1994 års taxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering

Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (2000:859) om upphävande av förordningen (1992:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1994 års taxering.
Omfattning
upph.