Upphävd författning

Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1575
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Boverket för meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sökande skall lämna vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Ändringar

Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 2018:224

Omfattning
upph.