Upphävd författning

Förordning (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1675
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor.

Ändringar

Förordning (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor

Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 2018:1334

Omfattning
upph.