Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:202 i lydelse enligt SFS 2010:195
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse och om godkännande av föreståndare eller ersättare. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas. Förordning (2010:195).

Ändringar

Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (2010:195) om ändring i förordningen (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-06-01