Upphävd författning

Förordning (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:261 i lydelse enligt SFS 1992:1149
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgift tas ut för prövning av ansökan som sägs i 5 § lagen (1956:618) om allmänna sammankomster.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas.
Om en ansökan innefattar prövning även enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller enligt en med stöd därav utfärdad lokal ordningsstadga, skall endast en avgift tas ut, varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:1149).

Ändringar

Förordning (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1149) om ändring i förordningen (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:1631

  Omfattning
  upph.