Upphävd författning

Förordning (1992:272) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-05-07
Ändring införd
SFS 1992:272
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. i de fall som framgår av andra stycket.
För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.
ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd till tillverkning av sprit (7 §), vin, starköl eller öl (9 §) Medgivande av undantag (10 § eller 11 §) Medgivande till förfogande (12 §) Tillstånd till tillverkning, överlåtelse, innehav eller införsel till landet av destillationsapparat eller apparatdel (18 §) Prövning av överlåtelse av tillstånd (20 §)10 3 3 3 3