Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-04-15
Ändring införd
SFS 1992:390 i lydelse enligt SFS 2015:1055
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

1 §  Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av varor och tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262) ska anmäla behovet till någon av de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Förordning (2015:1055).

2 §  De myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska träffa avtal med företag om att dessa under förhållanden som avses i 1 § ska tillhandahålla varor och tjänster (företagsplanläggning). Myndigheten får dock lämna tillstånd för annan myndighet att träffa sådana avtal. Förordning (2015:1055).

3 §  Innan en myndighet genomför företagsplanläggning skall övriga berörda myndigheter höras.

4 § Har upphävts genom förordning (2002:498).

Ändringar

Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:264) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:171) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2002:498) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:957) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2015:1055) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Omfattning
ändr 1, 2 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2022:528) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2022-10-01