Upphävd författning

Förordning (1992:418) om utbetalning av boendemiljöbidrag

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1992-05-21
Ändring införd
SFS 1992:418
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver som förutsättning för utbetalning av bidrag som beviljats enligt förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer att ansökan om utbetalning har kommit in till kommunen senast den 30 juni 1992.

Ändringar

Förordning (1992:418) om utbetalning av boendemiljöbidrag

Förarbeten
Prop. 1991/92:100
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (2016:476) om upphävande av förordningen (1992:418) om utbetalning av boendemiljöbidrag

Omfattning
upph.