Tillkännagivande (1992:47) av ändring i EFTA-konventionen

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1992-02-06
Ändring införd
SFS 1992:47
Ikraft
1992-02-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) en ligt beslut av frihandelssammanslutningens råd har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar

Tillkännagivande (1992:47) av ändring i EFTA-konventionen

    Ikraftträder
    1992-02-18