Upphävd författning

Förordning (1992:471) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-06-01
Ändring införd
SFS 1992:471
Ikraft
1992-06-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 3--5 och 6--8 §§ lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) med anledning av resolution nr 757 (1992) som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 30 maj 1992.

Ändringar

Förordning (1992:471) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

    Ikraftträder
    1992-06-04

Ändring, SFS 1993:665

    Omfattning
    upph.