Förordning (1992:589) om ikraftträdande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:589
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Regeringen föreskriver att
  1. lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart och
  2. lagen (1992:139) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m. skall träda i kraft den 1 juli 1992.

Ändringar

Förordning (1992:589) om ikraftträdande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart m.m.

    Ikraftträder
    1992-07-01