Tillkännagivande (1992:6) av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1992-01-09
Ändring införd
SFS 1992:6
Upphäver
Tillkännagivande (1990:172) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01
I Sådana villkor som avses i 1 § lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet gäller på grund av följande överenskommelse.
Förenta Nationernas konvention den 19 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen.
II Avtal om sådan immunitet som avses i 2 § lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet har träffats genom följande överenskommelser.
  1. Konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare.
  2. Europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål.
  3. Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungern om inbördes rättshjälp i brottmål.
  4. Överenskommelsen den 10 februari 1989 mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål.

Ändringar

Tillkännagivande (1992:6) av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet