Tillkännagivande (1992:7) av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1992-01-09
Ändring införd
SFS 1992:7
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger tillkänna följande.
Avtal om sådan immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl. har träffats genom Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.

Ändringar

Tillkännagivande (1992:7) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.