Upphävd författning

Cirkulär (1992:79) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-02-20
Ändring införd
SFS 1992:79
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Tabellerna är inte med här.
Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt bifogade tabeller för uträkning av skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1991 års utgång.

Ändringar

Cirkulär (1992:79) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Ändring, SFS 2009:126

Omfattning
upph.