Upphävd författning

Förordning (1992:974) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-09-10
Ändring införd
SFS 1992:974
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 48 andra stycket i Luganokonventionen.

2 §  Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt artikel 2 i Protokoll nr 2.

3 §  En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom eller av ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta och, om det är verkställbart, intyga att så är fallet. Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg.

Ändringar

Förordning (1992:974) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen

Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1998:1321

Omfattning
upph.