Upphävd författning

Förordning (1993:1060) om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-09-30
Ändring införd
SFS 1993:1060
Ikraft
1993-10-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 3 § och 4 § 1 lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Angola med anledning av resolution nr 864 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 15 september 1993.

Ändringar

Förordning (1993:1060) om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1993-10-07

Ändring, SFS 2003:6

Omfattning
upph.