Riksbankens föreskrifter (1993:1103) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
SFS 1993:1103
Ikraft
1993-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor skall ges ut från och med den 7 december 1993 samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av att drottning Silvia den 23 december innevarande år fyller 50 år skall minnesmynt med nominella värden ett tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst 6 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan stora riksvapnet utan vapenmantel, nedanför vapnet "1 000 KR" omgivet av till vänster "E", som anger myntningsorten, och till höger "D" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S3]På frånsidan drottning Silvias bild i profil. På vänster sida därom drottningens personliga vapen samt till höger Lovisa Ulrikas drottningkrona. Omskrift upptill "DROTTNING SILVIA SVERIGE" och nedtill "23 DEC" omgivet av årtalen 1943 och 1993.

[S4]Närmast kanten, såväl på framsidan som på frånsidan, en ornering av små bågar.

[S5]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan stora riksvapnet utan vapenmantel, nedanför vapnet "200 KR" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten, och till höger "D" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S3]På frånsidan drottning Silvias bild i profil. På vänster sida därom drottningens personliga vapen samt till höger Lovisa Ulrikas drottningkrona. Omskrift upptill "DROTTNING SILVIA SVERIGE" och nedtill "23 DEC" omgivet av årtalen 1943 och 1993.

[S4]Närmast kanten, såväl på framsidan som på frånsidan, en ornering av små bågar.

[S5]Randen skall vara slät.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksbankens föreskrifter (1993:1103) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

    Övergångsbestämmelse

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 1993.
    Ikraftträder
    1993-12-01