Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-02-25
Ändring införd
SFS 1993:117
Ikraft
1993-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien skall såvitt avser 1--3 §§ tillämpas
  1. beträffande skatter som innehålls vid källan, på inkomster som blir tillgängliga för lyftning eller förfallit till betalning den 1 januari 1991 eller senare,
  2. beträffande andra inkomstskatter, på skatter som påförs för beskattningsperioder som slutar den 31 december 1990 eller senare samt
  3. beträffande svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs för beskattningsåret 1992 och efterföljande beskattningsår.
Avtalet trädde i kraft den 24 februari 1993.

Ändringar

Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

    Ikraftträder
    1993-04-01