Upphävd författning

Förordning (1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1993-11-18
Ändring införd
SFS 1993:1200
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt lagen (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 198 700 kronor vid 1995 års taxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering

Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (2000:860) om upphävande av förordningen (1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1995 års taxering.
Omfattning
upph.