Förordning (1993:1218) om ränta på studielån för år 1994

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-11-18
Ändring införd
SFS 1993:1218
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara 7,4 procent för år 1994.

Ändringar

Förordning (1993:1218) om ränta på studielån för år 1994

    Ikraftträder
    1994-01-01