Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993:1334
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor
Förordning (1978:843) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Regeringen bemyndigar Sjöfartsverket att fastställa avgifter för trafiken på Falsterbokanalen, Säffle kanal, Södertälje kanal och Trollhätte kanal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1978:843) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal och förordningen (1978:847) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa vissa taxor skall upphöra att gälla.
    Ikraftträder
    1994-01-01