Förordning (1993:1371) om tillfälligt undantag från kravet på visering

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1371
Ikraft
1994-01-12
Tidsbegränsad
1994-03-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
En utlänning som innehar ett av Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite utfärdat identitetskort är vid direkt resa genom Sverige undantagen från det i 1 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) angivna kravet på visering.
En förutsättning för undantaget är att utlänningen innehar en handling som enligt 1 kap.3--5, 7 eller 8 §§utlänningsförordningen (1989:547) gäller som pass eller som godtas som pass enligt föreskrifter utfärdade av Statens invandrarverk med stöd av 1 kap. 9 § samma förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1371) om tillfälligt undantag från kravet på visering

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 1994 och upphör att gälla den 28 mars 1994.
Ikraftträder
1994-01-12