Tillkännagivande (1993:233) av ändring i EFTA-konventionen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-04-22
Ändring införd
SFS 1993:233
Ikraft
1993-05-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) enligt beslut av frihandelssammanslutningens råd har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar

Tillkännagivande (1993:233) av ändring i EFTA-konventionen

    Ikraftträder
    1993-05-04