Förordning (1993:63) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:63
Ikraft
1993-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius skall träda i kraft den 1 mars 1993 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1993 eller senare.

Ändringar

Förordning (1993:63) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

    Ikraftträder
    1993-03-01