Upphävd författning

Lag (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1195 i lydelse enligt SFS 2011:1352
Ikraft
1993-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Mauritius undertecknade den 23 april 1992 skall gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1352).

Ändringar

Lag (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Förarbeten
Prop. 1992/93:24, Bet. 1992/93:SkU3
Ikraftträder
1993-03-01

Ändring, SFS 1993:63

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2011:1352) om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Omfattning
upph.