Upphävd författning

Förordning (1993:665) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:665
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1992:471) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) i följande omfattning, nämligen
  1. 3--5 och 6--8 §§ med anledning av resolution nr 757 (1992) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 30 maj 1992,
  2. 7 a och 7 b §§ med anledning av resolution nr 820 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 17 april 1993.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:665) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1992:471) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall upphöra att gälla.
    Ikraftträder
    1993-07-01

Ändring, SFS 2002:567

Omfattning
upph.