Upphävd författning

Förordning (1993:735) om avgiftsfria sjukvårds- förmåner m.m. för vissa hivsmittade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:735
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att Riksförsäkringsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m. m. för vissa hiv-smittade.

Ändringar

Förordning (1993:735) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.