Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande;

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:951 i lydelse enligt SFS 2001:925
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande innehållet i en verksamhetsplan enligt 1 kap. 6 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

2 § Har upphävts genom förordning (2001:925).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande

    Övergångsbestämmelse

    Bestämmelserna i 2 § om avgift för prövning av ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse träder i kraft den 15 juli 1993. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1994.
    Ikraftträder
    1994-01-01

Förordning (2001:925) om ändring i förordningen (1993:951) om individuellt pensionssparande

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01