Upphävd författning

Förordning (1993:954) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-06-24
Ändring införd
SFS 1993:954
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 3--5 §§, 7 a § och 8 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Haiti med anledning av resolution nr 841 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 16 juni 1993.

Ändringar

Förordning (1993:954) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1994:417

    Omfattning
    upph.