Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-07-15
Ändring införd
SFS 1993:986 i lydelse enligt SFS 1999:517
Ikraft
1993-08-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Den överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 25 augusti 1992 skall gälla som förordning här i landet.

[S2]Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning finns i bilagan till denna förordning.

2 §  Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17 punkten 1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:517).

Ändringar

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:82, Prop. 1992/93:92, Bet. 1992/93:SkU7
    Ikraftträder
    1993-08-06

Förordning (1999:517) om ändring i förordningen (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01