Förordning (1994:115) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-03-24
Ändring införd
SFS 1994:115
Ikraft
1994-07-01
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1994/95.
VaruslagProcentandel av basmängden
Kol26
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 och 225
Övriga eldningsoljor25
Gasol25
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 20 procent av basmängden för respektive varuslag.

Ändringar

Förordning (1994:115) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95

Ikraftträder
1994-07-01