Upphävd författning

Förordning (1994:1308) om tillämpning i fråga om områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-09-29
Ändring införd
SFS 1994:1308
Ikraft
1994-10-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med anledning av resolution nr 942 (1994) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 23 september 1994 att 3--5 och 6--8 §§ lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om områden i Bosnien-Hercegovina som befinner sig under bosnisk-serbiska styrkors kontroll.

Ändringar

Förordning (1994:1308) om tillämpning i fråga om områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1994-10-03

Förordning (1996:154) om upphävande av två förordningar avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll

    Omfattning
    upph.