Upphävd författning

Förordning (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-10-27
Ändring införd
SFS 1994:1338
Ikraft
1994-12-01
Upphäver
Förordning (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller myndigheterna under regeringen.

2 §  Av ett ramavtal mellan Arbetsgivarverket samt SACO-S, Statsanställdas Förbund och TCO-OF/S, P och O sammantagna om förslagsverksamheten hos myndigheterna under regeringen (Arbetsgivarverkets cirkulär A 4/1994) framgår att en eller flera partssammansatta förslagskommittéer vid myndigheterna kan få behandla frågor om förslagsverksamhet. En sådan kommitté bedömer om ett förslag är sådant att ersättning bör utges och beslutar i sådana fall om ersättningen inom ramen för medel som myndigheten ställer till förfogande för förslagsverksamhet.

[S2]En förslagskommitté får på myndighetens vägnar avgöra frågor om förslagsverksamhet.

3 §  Ersättning med anledning av en förslagskommittés beslut betalas av myndigheten.

4 §  En förslagskommittés beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.
Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 1994.
Genom förordningen upphävs förordningen (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter.
Ikraftträder
1994-12-01

Förordning (2013:146) om upphävande av förordningen (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter

Omfattning
upph.