Upphävd författning

Förordning (1994:1406) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1995

Version: 1994:1406

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
SFS 1994:1406
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 a § lagen (1990:582) om koldioxidskatt skatten för bränslen och bränsleblandningar som avses i 1 § samma lag till följande belopp för år 1995.
  • ------------------------------------------------------------------ Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp enligt tull- taxelagen (1987:1068)
ur 27.01, ur 27.02 eller ur 27.04Kolbränslen852 kr per ton
ur 27.10 eller ur 38.14Fotogen, motorbrännoljor och eldningsoljor samt andra oljeprodukter, med undantag för smörjoljor och smörjfetter som inte används för energialstring980 kr per m/n3/
ur 27.11Naturgas724 kr per 1 000 m/n3/
ur 27.11 eller ur 38.23Gasol som används för a) drift av motorfordon b) annat ändamål än drift av motorfordon51 öre per liter 1 022 kr per ton
----------------------------------------------------------------------
För varuslag som är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt tas skatt ut med 79 öre per liter.

Ändringar

Förordning (1994:1406) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1995

    Ikraftträder
    1995-01-01

Ändring, SFS 1994:1609

    Omfattning
    upph.