Upphävd författning

Förordning (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994:157
Ikraft
1994-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att Konsumentverket för Sveriges del skall vara den myndighet till vilken sådana uppgifter skall lämnas som sägs i artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991. Artikeln gäller som svensk lag enligt lagen (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik

Ikraftträder
1994-05-01

Ändring, SFS 1994:1808

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
    Omfattning
    upph.