Upphävd författning

Förordning (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994:158
Ikraft
1994-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att Konkurrensverket för Sveriges del skall fullgöra de uppgifter som enligt artiklarna 1--16, 19 och 22 i rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 skall fullgöras av en medlemsstat. Innan Konkurrensverket lämnar in klagomål enligt artikel 11.2 i förordningen skall dock verket samråda med Luftfartsverket. Artiklarna gäller som svensk lag enligt lagen (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart

Ikraftträder
1994-05-01

Ändring, SFS 1994:1808

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
    Omfattning
    upph.