Förordning (1994:1935) om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1935
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.
Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1994, nämligen
  1. kungörelsen (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.,
  2. förordningen (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m. m.

Ändringar

Förordning (1994:1935) om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.

    Ikraftträder
    1995-01-01