Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:2076 i lydelse enligt SFS 2010:460
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01
Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör
  1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
  2. som reservofficer,
  3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande,
  4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål,
  5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller
  6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt. Lag (2010:460).

Ändringar

Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (2010:459) om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:460) om ändring i lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01